Logo_F_Stabsmusikkkorps_Red_36Forsvarets Musikk og Stabsmusikken støtter aktivt Gunnar Sønstebys Minnefond i det viktige arbeidet med å bygge forsvarsviljen og hedre våre veteraner.
GUNNAR SØNSTEBYS MINNEFOND 


Gunnar Sønsteby Minnefond er etablert med stor takknemlighet og ydmykhet for arbeidet Gunnar Sønsteby la ned for landet gjennom krigsårene og som fredsarbeider frem til sin død. Arbeidet med å beholde  fred og frihet begynner med å bygge opp forsvarsviljen i alle generasjoner. Som nasjon har vi en moralsk plikt til å verne om frihet bygget på de demokratiske prinsipper som generasjoner før oss har kjempet og falt for. Denne grunnleggende friheten er det som sikrer vår hverdag og fremtid. Dette budskapet var gjennomgående i Sønstebys virke som folkeopplyser, og det er dette budskapet vi nå søker å bringe videre med minnefondet som bærer hans navn.Bidra til Gunnar Sønstebys minnefond

Gunnar Sønstebys Minnefond er avhengig av dedikerte støttespillere som ønsker å bidra til å videreføre arbeidet for fred og fredsarbeid i Gunnar Sønstebys ånd. Vi tar derfor med glede i mot donasjoner som vil inngå i fondet, og bidra til å støtte det videre arbeidet. Donasjoner tas i mot på kontonummer: 1503.40.03065 Du kan også enkelt donere via PayPal ved å trykke på knappen under. Ønsker du å diskutere andre bidrag er det bare å ta kontakt på post@no24.no.