Formidling

Formidling

Gunnar Sønsteby så det som sin livsoppgave å fortelle og opplyse om nødvendigheten av å forsvare våre demokratiske verdier og å bygge forsvarsvilje i befolkningen. Han visste så inderlig godt hva som skjer om vi lar frihet og demokrati bli erstattet av diktatur og undertrykkelse. Sønsteby forstod tidlig etter frigjøringen at erindringen om okkupasjonsårene og redslene fra 2. verdenskrig ville forsvinne om de ikke ble gjenfortalt til yngre generasjoner. Her gjorde han et formidabelt arbeid med tusenvis av foredrag over hele landet. Det i møtet med ungdommene, med skoleklasser og unge voksne han fant en verdifull lytterskare. Dette var etter hans oppfatning landets viktigste ressurs, og han visste det er ungdommen som må forsvare landet, demokratiet og vår levemåte når det blir krevet. Etter at Gunnar Sønsteby gikk bort har Sønstebyfondet tatt på seg oppgaven å drive folkeopplysningen videre. Våre formidlere holder engasjerende og  foredrag om fred, frihet og vern av våre demokratiske verdier for skoleelever, organisasjoner og bedrifter som ønsker det. Foredragene er kostnadsfrie for skolene og foreninger som driver arbeid for barn og ungdom.

Ønsker dere støtte til formidlingsarbeid fra våre formidlere, eller tilgang til våre digitale produksjoner? Kontakt oss via skjemaet under:

Foredragsholdere

Petter Ringen Johannessen

Formidler

Petter Ringen Johannessen er statsstipendiat i historie og jobber med norsk forsvars- og krigshistorie. Han var i en årrekke Gunnar Sønstebys assistent og har blant annet vært sterkt engasjert i arbeidet med norske krigsveteraner. Han har skrevet og medvirket til flere bøker, og han skrev også manuset til den NRK-sendte TV-serien om Milorg/Hjemmestyrkene. I de senere år har han vært en hyppig benyttet foredragsholder, og han har engasjert seg i arbeidet med å videreføre opplysningsarbeidet Sønsteby var opptatt av til det siste.

Harald Sunde

Formidler

Harald Sunde er pensjonert general. Fra 1. oktober 2009 til 19. november 2013 var han Norges forsvarssjef. Hans militære bakgrunn er svært variert, med tjeneste i inn- og utland. Som forsvarssjef møtte han utfordringer på mange plan, blant annet terrorangrepet 22. juli og angrepet på installasjoner i Algerie. Våre bidrag i Afghanistan og konflikten i Libya foregikk under hans tid som forsvarssjef.  Etter at han gikk av som forsvarssjef har Sunde engasjert seg i formidling av krigshistorie i sine hjemtrakter i Ringsaker. Harald Sunde satt som medlem av styret da Gunnar Sønstebys Minnefond ble stiftet.

Asbjørn Lysgård

Formidler

Oberst Asbjørn Lysgård er til daglig sjef for styrkeoppbygging i Heimevernet. Han har variert tjeneste fra Hæren og Forsvarsdepartementet, med lang erfaring fra spesialstyrkene, og internasjonale operasjoner. Han har i flere år arbeidet for å knytte kontakter mellom veteraner fra andre verdenskrig og dagens offiserer og soldater, og sitter også som styremedlem i Norges Hjemmefrontmuseums venner.
8 mai 2013 ble Lysgård tildelt St Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats i Afghanistan. Han har også mottatt Forsvarsmedaljen med Laurbær for sitt arbeid med veteransaken.

Tom Amriati-Løvås

Formidler

Tom Amriati-Løvås er journalist og redaktør. Han tjenestegjorde i UNIFIL og UNPROFOR, i tillegg til erfaring fra Dekorasjon og Anerkjennelse ved Forsvarets Veterantjeneste, og fra Forsvarets Musikk, der han var med i produksjonen av en rekke hederskonserter i tillegg til å produsere det visuelle innholdet til Norsk Militær Tattoo 2016 og 2018. Han har også skrevet diktet «Hymne til de 100.000» som er den offisielle veteranhymnen. I sitt virke som journalist og redaktør har han produsert en rekke filmer, podcaster og informasjonzsvideoer for både Sønstebyfondet og for andre veteranorganisasjoner. Han er nå kommunikasjonsansvarlig for Sønstebyfondet.

Olav-Dag Hauge

Formidler

Pensjonert tidligere feltprost i Forsvaret, Domprost og fungerende biskop  i Oslo og generalsekretær i Den Norske Presteforening. Hauge en en dedikert forsvarer av de verdier vårt demokrati er tuftet på.

Jørg Lian

Formidler

Sersjantmajor Jørg Lian er sjefssersjant i Forsvarets Logistikkorganisasjon. Han ble i 2011 tildelt Krigskorset med sverd for sin innsats i Afghanistan. Lian har tjenestegjort i en rekke avdelinger i Forsvaret, blant annet som eksplosivrydder i Forsvarets spesialkommando (FSK). Han har 5 års erfaring fra internasjonale operasjoner, herunder Libanon, Bosnia, Kosovo, Syria og Afghanistan. Han er en aktiv foredragsholder med fokus på hva som skal til for å være forberedt til å møte det ukjente i kampen for å verne om demokrati og frihet.

Arnfinn Moland

Formidler

Arnfinn Moland er førsteamanuensis og arbeider som fagdirektør historie i Etterretningstjenesten. Han satt som leder for Norges Hjemmefrontmuseum fra 1995-2015. Moland har skrevet og medvirket til en rekke bøker om den norske motstandskampen 1940-45, i tillegg til en bok om norsk etterretningstjeneste 1945-1970. Han skrev også manus til en dokumentar i tre deler om Gunnar Sønsteby send på NRK, og en biografi om Sønsteby i 2004.

Robert Mood

Formidler

Robert Mood er tidligere offiser med omfattende erfaring fra Forsvaret, NATO og FN. Han har også ledet Rådet ved Stiftelsen Arkivet i mange år. Han fikk sin utdannelse ved Krigskolen og Forsvarets stabsskole, samt United States Marine Corps University og NATO Defense College. Robert Mood har tjenestegjort flere år i forskjellige internasjonale operasjoner i Midtøsten og på Balkan, samt hatt ansvaret for utrustning og trening av norske Hæravdelinger og Forsvarets Spesialkommando. Han er i dag seniorrådgiver i Orator og er nylig avgått som president i Norges Røde Kors.

Kontakt oss

    Jeg ønsker meg: UndervisningsmateriellForedrag