Kommiteen

Kommiteen

Olav Dag Hauge

Leder

Pensjonert tidligere feltprost i Forsvaret, Domprost og fungerende biskop  i Oslo og generalsekretær i Den Norske Presteforening. Hauge en en dedikert forsvarer av de verdier vårt demokrati er tuftet på.

Petter Ringen Johannessen

Sekretær

Johan Brun

Medlem

Generalmajor (p) Johan Brun har sin livsgjerning fra Forsvaret, og som pensjonist ledet han Forsvarssjefens Medaljeråd.

Medlem 1

Leder

Medlem 1

Leder

Litt tekst om personen

Medlem 1

Leder

Litt tekst om personen