Sønstebyprisen

En høyhengende anerkjennelse

Om prisen

Sønstebyprisen skal deles ut av Sønstebyfondet som et synlig bevis på anerkjennelse av verdige representanter for de verdiene Gunnar Sønsteby arbeidet for hele sitt liv.
I henhold til statuttene kan Sønstebyprisen deles ut til:
«(…) den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»
Prisen utdeles når, og med det beløp, styret finner riktig. Stiftelsen kan i tillegg gi økonomisk støtte til forskning, utdanning og annet arbeid med informasjon om okkupasjonstiden 1940 til 1945, samt til formål som ivaretar norske krigsveteraners interesser.»

Prisen ble første gang delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold for å ivareta ytringsfriheten i et turbulent og truende medielandskap. Siden har en rekke profilerte prisvinnere fått den etterhvert høythengende anerkjennelsen som vi nå kjenner som Sønstebyprisen.

Det synlige beviset er en kopi av «Mannen på sykkelen», statuen av Gunnar Sønsteby signert av billedkunstneren Per Ung. Statuen står nå på Karl Johan, der Gunnar Sønsteby bevitnet tyske soldater som marsjerte inn i Oslo 9. april 1940..