Komiteen

Komiteen

Olav Dag Hauge

Leder

Pensjonert tidligere feltprost i Forsvaret, Domprost og fungerende biskop  i Oslo og generalsekretær i Den Norske Presteforening. Hauge en en dedikert forsvarer av de verdier vårt demokrati er tuftet på.

Petter Ringen Johannessen

Sekretær

Petter Ringen Johannessen er statsstipendiat med hovedfokus på Andre Verdenskrig og dens forløp i Norge. Han arbeidet tett med Gunnar Sønsteby i de siste årene han levde, og har engasjert seg i arbeidet med å videreføre opplysningsarbeidet Sønsteby var opptatt av til det siste.

Johan Brun

Medlem

Generalmajor (p) Johan Brun har sin livsgjerning fra Forsvaret, og som pensjonist ledet han Forsvarssjefens Medaljeråd.

Harald Stanghelle

Medlem

Redaktør og politisk journalist med lang fartstid i norsk presse, særlig Dagbladet og Aftenposten. Stanghelle er leder av Norsk Redaktørforening, og er en tydelig kommentator på den politiske arenaen. Stanghelle er FN-veteran fra Libanon.

Britt Brestrup

Medlem

Britt Brestrup er pensjonert oberst, med lang erfaring fra tjeneste i inn- og utland og som aktiv i det nordiske fredsmeklernettverket.

Jan Åge Fjørtoft

Medlem

Fjørtoft er en kjent skikkelse med sin lange fotballkarriere. Han er også en ildsjel som engasjerer seg i arbeidet for mange veldedige organisasjoner.