Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen

Olav Dag Hauge

Leder

Pensjonert tidligere feltprost i Forsvaret, Domprost og fungerende biskop  i Oslo og generalsekretær i Den Norske Presteforening. Hauge en en dedikert forsvarer av de verdier vårt demokrati er tuftet på.

Petter Ringen Johannessen

Sekretær

Petter Ringen Johannessen er statsstipendiat i historie og jobber med norsk forsvars- og krigshistorie. Han var i en årrekke Gunnar Sønstebys assistent og har blant annet vært sterkt engasjert i arbeidet med norske krigsveteraner. Han har skrevet og medvirket til flere bøker, og han skrev også manuset til den NRK-sendte TV-serien om Milorg/Hjemmestyrkene. I de senere år har han vært en hyppig benyttet foredragsholder, og han har engasjert seg i arbeidet med å videreføre opplysningsarbeidet Sønsteby var opptatt av til det siste.

Johan Brun

Medlem

Generalmajor (p) Johan Brun har sin livsgjerning fra Forsvaret, og som pensjonist ledet han Forsvarssjefens Medaljeråd.

Harald Stanghelle

Medlem

Redaktør og politisk journalist med lang fartstid i norsk presse, særlig Dagbladet og Aftenposten. Stanghelle er leder av Norsk Redaktørforening, og er en tydelig kommentator på den politiske arenaen. Stanghelle er FN-veteran fra Libanon.

Britt Brestrup

Medlem

Britt Brestrup er pensjonert oberst med variert tjeneste i inn- og utland. Hun har markert seg som en aktiv støttespiller for det nordiske fredsmeklernettverket
Kristin Skogen-Lund

Medlem

Kristin Skogen-Lund har en lang karriere som bedrifts- og styremedlem  for en rekke større selskaper. Blant annet har Unilever, Coca-Cola, Scanpix, Schibsted og Telenor nytt godt av hennes ekspertise. Hun markerte seg også som president i NHO.

Jan Åge Fjørtoft

Medlem

Fjørtoft er en kjent skikkelse med sin lange fotballkarriere. Han er også en ildsjel som engasjerer seg i arbeidet for mange veldedige organisasjoner.