Tidligere vinnere

av Sønstebyprisen

Prisvinnere

2021 Cyberforsvarerne

Sønstebyprisen 2021 tildeles organisasjoner som forsvarer oss mot cyberangrep. De tilhører statlige, militære og private institusjoner, noen hemmelige, men felles for dem alle er at de hver eneste dag avverger truende situasjoner på vegne av oss alle. Samarbeidet mellom disse fagmiljøene er helt unikt, og helt essensielt for å lykkes. https://youtu.be/rlIcxNQnZ7w Norge er et godt land å leve i. ...