Tidligere vinnere

av Sønstebyprisen

Prisvinnere

Veiviserprogrammet får Sønstebyprisen 2024

Sønstebyprisen 2024 tildeles de jødiske veiviserne i “Veiviserprogrammet”, som er en del av “Handlingsplan mot antisemittisme”. Valget av årets prisvinner er en klar og tydelig erkjennelse av at vi ser et økende jødehat også i vårt land, som må tas på alvor.  Veiviserne «Tildelingen er intet innlegg i debatten om krigen mellom Hamas og Israel. Valget av årets ...