Tidligere vinnere

av Gunnar Sønstebys Pris

Prisvinnere

2018 – ELIZABETH HOFF

ELIZABETH HOFF mottar prisen for sin innsats og uegennyttige oppofrelse som hjelpearbeider i noen av verdens største humanitære kriser gjennom over 20 år. Syria har siden 2011 blitt herjet av en blodig konflikt, som er den verste som har preget verden på flere år. Til tross for at flere av stormaktene er implisert i konflikten er ...