Innlegg

Sønstebyprisen 2022 til Roseslottet

Gunnar Sønsteby var intenst opptatt av å formidle sine krigsopplevelser til nye generasjoner. Han så dette som sin viktigste innsats. Like opptatt var han av å forkynne demokratiets sak. Det er ikke uten grunn at han er kalt en «fanatisk demokrat». Både ideen bak og utførelsen av Roseslottet passer slik som hånd i hanske med det Gunnar Sønsteby så som sin livsoppgave. Også slik er det en verdig vinner av Sønsteby-prisen for 2021. 

Roseslottet er en stor kunstinstallasjon viet den andre verdenskrig, plassert utendørs på Oslos tak ovenfor Holmenkollen. Samtidig er det et enormt pedagogisk prosjekt som forteller historien om okkupasjonen av Norge, men like mye om de grunnleggende prinsippene for demokrati og humanisme som da ble satt ut av kraft.

Historien fortelles uten å demonisere eller glorifisere, men fortellingens røde tråd er individet og den enkeltes valg i historiens veikryss. Ideen er å levendegjøre historien gjennom personlige fortellinger festet til et stort antall lerreter av Vebjørn Sand, samt gjennom ulike kunstneriske uttrykksformer i en spektakulær scenografi på Oslos tak, som han har skapt sammen med sin bror Eimund Sand.

Slik er Roseslottet blitt et storslått monument på lerret og i terreng over Den andre verdenskrig i alle dens avskygninger. Det er blitt en sansearena for inntrykk og læring i et helt unikt pedagogisk landskap. For mange av oss som vokste opp med foreldre og besteforeldre med okkupasjonsårene som sin mest livsformende opplevelse, stiger Roseslottet frem som et minnested av de sjeldne. For dagens unge blir det en opplæringsarena i et sjeldent og gripende format.

Samlet består Roseslottet av hele 233 malerier, de fleste i stort format. Samt en rekke installasjoner som understreker budskapet, ikke minst fire søyler som strekker seg mot Oslo-himmelen. De symboliserer gutta på skauen, sjøfolkene, flygerne og den illegale presse.

Samlet er dette det mest originale og største pedagogiske enkeltprosjekt om Den andre verdenskrig og okkupasjonen av Norge vi har her i landet. Vi hører den historiske stemmen i duett med en sterk humanistisk røst som gjennomsyrer dette prosjektet.

Mangfoldigheten og spennvidden i fortellingen er stor. Det samme er de mange scenografiske grep som trollbinder den besøkende til fortellingen og fortellingens insisterende moral om å verne om demokratiet. Summen av dette er unikt både i norsk kunsthistorie og vår egen minnehistorie.

Roseslottet ble åpnet i forbindelse med 80 års markeringen for okkupasjonen av Norge, og har tross koronatiden siden vært besøkt av over 230 000 mennesker. Det illustrerer bedre enn noe annet kraften som ligger i prosjektet.Mangfoldigheten og spennvidden i fortellingen er stor. Det samme er de mange scenografiske grep som trollbinder den besøkende til fortellingen og fortellingens insisterende moral om å verne om demokratiet. Summen av dette er unikt både i norsk kunsthistorie og vår egen minnehistorie.

Både ideen bak og utførelsen av Roseslottet passer slik som hånd i hanske med det Gunnar Sønsteby så som sin livsoppgave. Også slik er det en verdig vinner av Sønsteby-prisen for 2021.

Prisen overrekkes på Roseslottet, fredag 14.januar 2022, klokken 13.00. 

Harald Stanghelle                  Britt Brestrup             Johan Brun     Jan Åge Fjørtoft

Kristin Skogen Lund              Knut Brakstad            Petter Ringen Johannessen

Det synlige beviset på prisen er en statuett utført av Elena Engelsen Ung, etter originalen «Mannen med sykkelen» laget av Per Ung. Originalen står på Karl Johans gate i Oslo, på stedet hvor Gunnar Sønsteby befant seg da tyske soldater marsjerte forbi på ettermiddagen 9.april 1940.

Alle foto: Haakon Sand & Gudmund Sand/ Sandbox

www.roseslottet.no

Del dette innlegget