Styrets medlemmer

Styrets medlemmer

Harald Sunde

Styrets Leder

Harald Sunde er pensjonert general. Fra 1. oktober 2009 til 19. november 2013 var han Norges forsvarssjef. Hans militære bakgrunn er svært variert, med tjeneste i inn- og utland. Som forsvarssjef møtte han utfordringer på mange plan, blant annet terrorangrepet 22. juli og angrepet på installasjoner i Algerie. Våre bidrag i Afghanistan og konflikten i Libya foregikk under hans tid som forsvarssjef.  Etter at han gikk av som forsvarssjef har Sunde engasjert seg i formidling av krigshistorie i sine hjemtrakter i Ringsaker. Han satt som medlem av styret da Gunnar Sønstebys Minnefond ble stiftet. Sunde ble i 2022 utnevnt av Kongen i Statsråd til å lede regjeringens Beredskapsutvalg.

Kristian Nastad

Daglig leder

Distriktssjef Kristian Nastad er til daglig sjef for Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag. Han har sin profesjonelle bakgrunn fra andre deler av Norges totalforsvar, først i spesialstyrkene, inkludert tjeneste i internasjonale operasjoner. Deretter med mangeårig operativ erfaring fra tjeneste i Beredskapstroppen i politiet, de siste årene som avsnittsleder. Han har gjennom flere år i ideelle styreverv vært engasjert i å videreføre arven fra våre veteraner fra andre verdenskrig til dagens veteraner, for å sikre en fortsatt levende forsvarsvilje for våre demokratiske verdier.

Arnfinn Moland

Styremedlem

Arnfinn Moland er førsteamanuensis og arbeider som fagdirektør historie i Etterretningstjenesten. Han satt som leder for Norges Hjemmefrontmuseum fra 1995-2015. Moland har skrevet og medvirket til en rekke bøker om den norske motstandskampen 1940-45, i tillegg til en bok om norsk etterretningstjeneste 1945-1970. Han skrev også manus til en dokumentar i tre deler om Gunnar Sønsteby send på NRK, og en biografi om Sønsteby i 2004.

Andreas Holmen

Styremedlem

Andreas Holmen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Sandvika med spesialisering innen Shipping Management. Han har bred erfaring fra finans og kapitalforvaltning. Han har vært partner i Fondsfinans ASA og jobbet som seniorrådgiver i Grieg Investor AS. Han er til daglig rådgiver og driver styrearbeid for ulike selskaper.

Michael Steensland-Brun

Styremedlem

Michael Steensland-Brun har bachelorgrad i historie og politikk fra University of Newcastle, i tillegg til mastergrad i shipping og finans fra Cass Business School. Til daglig leder han familiens investeringsselskaper og er styreleder i Solvang ASA. Michael er barnebarn av krigshelten Inge Steensland.

Ingrid M. Gjerde

styremedlem

Ingrid M. Gjerde er generalløytnant, og tjenestegjør i dag som sjef for Forsvarsstaben. Hun har omfattende erfaring fra Forsvaret hjemme og ute. Hun er utdannet ved Krigsskolen, Forsvarets stabsskole, samt US Army Command and Staff College og US Army War college. Hun har også hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Gjerde har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i Libanon, Bosnia og Afghanistan, og sist som styrkesjef for FN-operasjonen på Kypros. Hun har lenge vært aktiv i nasjonalt veteranarbeid.

Jonas Sønsteby

Styremedlem

Jonas Sønsteby er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Han jobber som konsulent i KPMG med fokus på rådgivning innen innkjøp og logistikk. I styret representerer Jonas familien til Gunnar Sønsteby.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

styremedlem

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er tidligere langrennsløper, med blant annet ti medaljer i VM og gull i OL. Ved siden av idretten utdannet hun seg til lege, og jobber idag på barneavdelingen på Lillehammer Sykehus. Astrid har engasjert seg som frivillig i det idrettspolitiske arbeidet, med et særlig engasjement for å bedre utøvernes vilkår for å sikre forsvarlig og trygg idrettsutøvelse for alle. Hun sitter idag i IOC sin utøverkomité, i Norges Idrettsforbunds styre og den norske utøverkomité.