Styrets medlemmer

Styrets medlemmer

Asbjørn Lysgård

Styrets Leder

Oberst Asbjørn Lysgård er til daglig sjef for styrkeoppbygging i Heimevernet. Han har variert tjeneste fra Hæren og Forsvarsdepartementet, med lang erfaring fra spesialstyrkene, og internasjonale operasjoner. Han har i flere år arbeidet for å knytte kontakter mellom veteraner fra andre verdenskrig og dagens offiserer og soldater, og sitter også som styremedlem i Norges Hjemmefrontmuseums venner.
8 mai 2013 ble Lysgård tildelt St Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats i Afghanistan. Han har også mottatt Forsvarsmedaljen med Laurbær for sitt arbeid med veteransaken.

Kristian Nastad

Daglig leder

Distriktssjef Kristian Nastad er til daglig sjef for Sivilforsvaret i Nord-Trøndelag. Han har sin profesjonelle bakgrunn fra andre deler av Norges totalforsvar, først i spesialstyrkene, inkludert tjeneste i internasjonale operasjoner. Deretter med mangeårig operativ erfaring fra tjeneste i Beredskapstroppen i politiet, de siste årene som avsnittsleder. Han har gjennom flere år i ideelle styreverv vært engasjert i å videreføre arven fra våre veteraner fra andre verdenskrig til dagens veteraner, for å sikre en fortsatt levende forsvarsvilje for våre demokratiske verdier.

Melanie T. Steensland

Styremedlem

Melanie T. Steensland Gotteberg er leder i Inge Steenslands Stiftelse og Steenslandfondet.

Andreas Holmen

Styremedlem

Andreas Holmen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Sandvika med spesialisering innen Shipping Management. Han har bred erfaring fra finans og kapitalforvaltning. Han har vært partner i Fondsfinans ASA og jobbet som seniorrådgiver i Grieg Investor AS. Han er til daglig rådgiver og driver styrearbeid for ulike selskaper.

Robert Mood

styremedlem

Robert Mood er tidligere offiser med omfattende erfaring fra Forsvaret, NATO og FN. Han har også ledet Rådet ved Stiftelsen Arkivet i mange år. Han fikk sin utdannelse ved Krigskolen og Forsvarets stabsskole, samt United States Marine Corps University og NATO Defense College. Robert Mood har tjenestegjort flere år i forskjellige internasjonale operasjoner i Midtøsten og på Balkan, samt hatt ansvaret for utrustning og trening av norske Hæravdelinger og Forsvarets Spesialkommando. Han er i dag seniorrådgiver i Orator og nylig avgått som president i Norges Røde Kors.

Jonas Sønsteby

styremedlem

Jonas Sønsteby er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Han jobber som konsulent i KPMG med fokus på rådgivning innen innkjøp og logistikk. I styret representerer Jonas familien til Gunnar Sønsteby.

Petter Ringen Johannessen

styremedlem

Petter Ringen Johannessen er statsstipendiat i historie og jobber med norsk forsvars- og krigshistorie. Han var i en årrekke Gunnar Sønstebys assistent og har blant annet vært sterkt engasjert i arbeidet med norske krigsveteraner. Han har skrevet og medvirket til flere bøker, og han skrev også manuset til den NRK-sendte TV-serien om Milorg/Hjemmestyrkene. I de senere år har han vært en hyppig benyttet foredragsholder, og han har engasjert seg i arbeidet med å videreføre opplysningsarbeidet Sønsteby var opptatt av til det siste.

Ingrid M. Gjerde

styremedlem

Ingrid M. Gjerde er offiser og tjenestegjør i dag som Plansjef i Forsvarsstaben. Hun har omfattende erfaring fra Forsvaret hjemme og ute. Hun er utdannet ved Krigsskolen, Forsvarets stabsskole, samt US Army Command and Staff College og US Army War college. Hun har også hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Gjerde har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i Libanon, Bosnia og Afghanistan og har lenge vært aktiv i nasjonalt veteranarbeid.