Styrets medlemmer

Styrets medlemmer

Asbjørn Lysgård

Styrets Leder

Oberstløytnant Asbjørn Lysgård er til daglig hovedlærer i militær strategi og operasjoner ved Forsvarets Høgskole, Instituttet for Militær Ledelse og Operasjoner. Han har variert tjeneste fra Hæren og Forsvarsdepartementet, og lang erfaring fra spesialstyrkene, og internasjonale operasjoner. Han har i flere år arbeidet for å knytte kontakter mellom veteraner fra andre verdenskrig og dagens offiserer og soldater, og sitter også som styremedlem i Norges Hjemmefrontmuseums venner.
8 mai 2013 ble Lysgård tildelt St Olavsmedaljen med ekegren for sin innsats i Afghanistan.

Andreas Holmen

Daglig leder/styremedlem

Andreas Holmen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Sandvika med spesialisering innen Shipping Management. Han har bred erfaring fra finans og kapitalforvaltning. Han har vært partner i Fondsfinans ASA og jobbet som seniorrådgiver i Grieg Investor AS. Han er til daglig rådgiver og driver styrearbeid for ulike selskaper.

Melanie T. Steensland Gotteberg

styremedlem

Melanie T. Steensland Gotteberg er leder i Inge Steenslands Stiftelse og Steenslandfondet.

Erling S. Lorentzen

styremedlem

Erling S. Lorentzen er norsk skipsreder og industrigründer. Han er tidligere motstandsmann og offiser i Kompani Linge. Under krigen arbeidet han blant annet sammen med Gunnar Sønsteby. Lorentzen har bidratt til veteransaken gjennom en rekke prosjekter og satsinger. Lorentzen er kommandør av St. Olavs Orden.  For sin krigsinnsats er han tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren, Krigsmedaljen og Haakon VIIs 70-års medalje.

Petter Ringen Johannessen

styremedlem

Petter Ringen Johannessen er statsstipendiat i historie og jobber med norsk forsvars- og krigshistorie. Han var i en årrekke Gunnar Sønstebys assistent og har blant annet vært sterkt engasjert i arbeidet med norske krigsveteraner. Han har skrevet og medvirket til flere bøker, og han skrev også manuset til den NRK-sendte TV-serien om Milorg/Hjemmestyrkene. I de senere år har han vært en hyppig benyttet foredragsholder, og han har engasjert seg i arbeidet med å videreføre opplysningsarbeidet Sønsteby var opptatt av til det siste.

Magnus Sønsteby

styremedlem

Magnus Sønsteby er utdannet Master of science in Management med spesialisering i Informasjonsteknologi fra handelshøyskolen BI. Han jobber som forretningsrådgiver i konsulentselskapet Akselera AS med fokus på rådgivning innenfor IT anskaffelse og implementering, samt optimalisering av forretningsprosesser. I styret representerer Magnus familien til Gunnar Sønsteby.

Arnfinn Moland

styremedlem

Arnfinn Moland er førsteamanuensis og arbeider som fagdirektør historie i Etterretningstjenesten. utdannet ved Universitetet i Oslo. Han satt som leder for Norges Hjemmefrontmuseum fra 1995-2015. Moland har skrevet og medvirket til en rekke bøker om den norske motstandskampen 1940-45, i tillegg til en bok om norsk etterretningstjeneste 1945-1970. Skrev manus til dokumentar i tre deler om Gunnar Sønsteby send på NRK, og en biografi om Sønsteby i 2004.