GUNNAR SØNSTEBY

Demokratiets vokter

GUNNAR SØNSTEBY (1918-2012)

«Så lenge jeg lever skal jeg gjøre mitt til at vi aldri glemmer hva kampen dreide seg om. Vi skal ikke ta de grunnleggende verdiene vårt demokrati er tuftet på for gitt. Vi skal benytte enhver anledning til å minne hverandre på viktigheten av å ivareta et levende og engasjert demokrati.»

Dette er et av de aller viktigste budskap Gunnar Sønsteby etterlot seg. Kampen for frihet og retten til selv å kunne velge gjorde Gunnar Sønsteby til Norges høyest dekorerte borger.

Les også dette utvidede innledet om Gunnar her

Les mer om Gunnar Sønsteby og hans virke ved å klikke på bildene under:

Før krigen

Under krigen

Etterkrigstiden

Artiklene er skrevet av Arnfinn Moland, tidligere leder for Norges Hjemmefrontmuseum