Vi skal ikke ta de grunnleggende verdiene vårt demokrati er tuftet på for gitt!

Om fondet

Gunnar Sønstebys Minnefond arbeider aktivt for å styrke og verne om vår frihet og demokratiske verdier. Fondet støtter arbeidet for å øke forsvarsviljen i befolkningen, og å bistå våre veteraner som har gjort en innsats i fredens tjeneste.

Gunnar Sønstebys Minnefond er medlem av Stiftelsesforeningen www.stiftelsesforeningen.no

Gunnar Sønstebys Minnefond takker sine strategiske samarbeidspartnere. Klikk her for å lese mer.

Les mer om fondet

Årets Prisvinner

2018 – ELIZABETH HOFF

ELIZABETH HOFF mottar prisen for sin innsats og uegennyttige oppofrelse som hjelpearbeider i noen av verdens største humanitære kriser gjennom over 20 år. Syria har siden 2011 blitt herjet av en blodig konflikt, som er den verste som har preget verden på flere år. Til tross for at flere av stormaktene er implisert i konflikten […]

Minnefondet har bidratt til en rekke prosjekter