Innlegg

Frigjøringsdagen med krig i Europa

Når vi i Mai feirer og markerer Frigjørings- og Veterandagen, skjer det under skyggen av en brutal krig i Europa. Det er riktig å feire at vi har hatt fred og selvstendighet her i landet i 78 år. Like lenge har Norge oppfylt sine forpliktelser til våre allierte og det internasjonale samfunnet ved å sende ut militære styrker til områder med krig og uroligheter. Norske soldater har risikert liv og helse for at andre også skal kunne få freden og friheten vi tar for gitt. I en tid da det er krig i Europa, må vi være ekstra takknemlige for vår egen fred her hjemme. Vi sender en tanke til de som forsvarer seg mot en invasjonshær på slagmarken i Ukraina, og håper de snart kan feire sin egen 8. Mai.

Del dette innlegget