Innlegg

Rørende prisutdeling i Fanehallen!

Rørende prisutdeling i Fanehallen!

Det ble en verdig og rørende seremoni da Veiviserprogrammet fikk sin velfortjente anerkjennelse med Sønstebyprisen i Fanehallen. Sønstebyprisen 2024 tildeles de jødiske veiviserne i “Veiviserprogrammet”, som er en del av “Handlingsplan mot antisemittisme. 

Foto: Sturlason/ Sønstebyfondet

– Tildelingen er intet innlegg i debatten om krigen mellom Hamas og Israel. Valget av årets prisvinner er en klar og tydelig erkjennelse av at vi ser et økende jødehat også i vårt land, som må tas på alvor! Understreket Harald Stanghelle på vegne av tildelingskommiteen i sin begrunnelse av prisen, og konkluderte med at Sønstebyprisen 2024 hedrer en gruppe unge mennesker som med kunnskapsbasert opplysning om jødisk liv, kultur og religion bidrar til at antisemittisme ikke får feste seg hos stadig nye generasjoner. 

Regjeringen var representert ved statsekertær Marie Lamo Vikanes som oppsummerte prisen med en dyptfølt hilsen:

Kjære Veivisere

Det er en ære for meg å få være her i dag sammen med vinnerne av Sønstebyprisen 2024. 

Dere Veivisere utgjør en viktig del i kampen mot hat og fordommer. Det hatet og de fordommene vi nå ser sprer seg i samfunnet vårt i form av økt antisemittisme. Denne kampen må vi ikke tape. Og det er nettopp i Gunnar Sønstebys ånd at en pris i hans navn går til unge, dedikerte mennesker som dere.  

Sønsteby ble helt i en tid da de norske jødene ble utsatt for de meste grusomme overgrep. Hans kamp mot et regime som hadde hat og fordommer mot jødene som en av sine grunnpilarer, må også være vår kamp i dag.

Takk for at dere utgjør en så viktig del av denne kampen. Takk for dere fører denne kampen basert på kunnskap. På formidlingsglede. 

Gunnar Sønsteby hadde et svært godt grep om ungdommen. Han ble aldri trett av å formidle viktigheten av å verne om våre demokratiske verdier til nettopp unge mennesker. Dere formilder de samme verdiene til den samme aldersgruppen. 

Vi skal og må verne om vår lille jødiske minoritet. Dere utgjør en betydningsfull del av det norske samfunnet. Det er viktig at dere bli sett og hørt og anerkjent som nettopp det. Dagens prisutdeling er et symbol på denne anerkjennelsen. På vegne av regjeringen vil jeg takke for alt dere bidrar med i demokratiets og humanismenes navn. Og i Gunnar Sønstebys ånd.

Sønstebyfondet gratulerer prisvinnerne og er stolte over å kunne hedre unge mennesker som bidrar til et mer tolerant og åpent samfunn!

Foto: Sturlason/ Sønstebyfondet

I 2016 lanserte den daværende regjeringen Solberg «Handlingsplan mot antisemittisme». Støre-regjeringen har også funnet grunn til å videreføre denne handlingsplanen. 

Et av tiltakene er etableringen av «Veiviserprogrammet». 

Dette er unge jødiske frivillige som etter grundig opplæring bruker et år eller mer av livet sitt på å reise rundt på skolene som folkeopplysere om det å være jødisk. Målet er å øke kunnskapen, bygge ned fordommer og slik forebygge økende jødehat hos nye generasjoner. 

Siden ordningen ble satt i verk har de jødiske veiviserne møtt rundt 40 000 skoleelever. I fjor ble totalt 224 skoler besøkt. 210 av disse er videregående skoler, 14 er på ungdomstrinnet. 

De jødiske veiviserne engasjerer elever over hele landet. De representerer en svært liten minoritet på ca 1300 mennesker. Derfor er det gjennom dem mange elever for første gang møter en jøde. Responsen de norske veiviserne får, forteller en historie om at deres virksomhet både er nødvendig og bidrar til holdningsendring. 

Del dette innlegget