Innlegg

2018 – ELIZABETH HOFF

ELIZABETH HOFF mottar prisen for sin innsats og uegennyttige oppofrelse som hjelpearbeider i noen av verdens største humanitære kriser gjennom over 20 år.
Syria har siden 2011 blitt herjet av en blodig konflikt, som er den verste som har preget verden på flere år. Til tross for at flere av stormaktene er implisert i konflikten er det ingen som ser en vei ut av lidelsene. Midt i det farefulle kaoset befinner Elizabeth Hoff seg. Med fare for sitt eget liv og helse, har hun i mer enn seks lange år ledet innsatsen til Verdens Helseorganisasjon (WHO) i verdens kanskje farligste land.
Elizabeth Hoff kommer opprinnelig fra Ålesund, og hun har bakgrunn som blant annet sykepleier og jordmor i Norge. Hun jobbet tidligere ved Ullevål sykehus, før hun innledet sin internasjonale karriere som hjelpearbeider og leder. Hun har tidligere vært innom Røde Kors og FN, og har utstrakt erfaring fra krigsherjede land som Egypt, Zimbabwe, Afghanistan, Somalia, Rwanda og Armenia.

Elizabeth Hoff er muligens den nordmann som har utsatt seg for mest fare siden Den andre verdenskrig. Gjennom en mer enn 20 år lang internasjonal innsats er hun som veteran å regne innenfor internasjonalt hjelpearbeid, og hennes omdømme gjenspeiler den respekten, tilliten og takknemligheten omgivelsene føler overfor hennes person, og det arbeidet hun utfører i livsfarlige omgivelser. Hun har over lengre perioder levd med bombardement rundt seg og operert under høyst uklare og uoversiktlige forhold. Elizabeth Hoff har også opplevd å være mål for direkte angrep, men hun har sluppet unna med livet i behold.

Elizabeth Hoff er den internasjonale hjelpearbeideren som har vært lengst i det krigsherjede Syria. Tilbake i 2012 var det opprinnelig meningen at hun over en tre måneders periode skulle etablere WHOs organisasjon og hjelpearbeid i landet, men hennes brennende, personlige engasjement for den nødstilte befolkningen i Syria førte til at hun besatte uriasposten i mer enn seks lange år. Og det til tross for at to år vanligvis er det lengste engasjementet hjelpeorganisasjoner tillater i konfliktfylte land. Hoff resonnerte imidlertid med at det var først etter drøye to års ledervirke at hun ble kjent med den krevende posisjonen hun bekledde. Hun klarte rett og slett ikke å slutte og valgte å fortsette arbeidet med å lede WHOs koordinerende innsats i Syria.

Elizabeth Hoff er kjent som en person som ikke viker unna fare. Hun karakteriseres som nærmest uredd overfor autoriteter og går ikke av veien for å konfrontere de krigførende partenes ledere. Hun har blant annet påpekt overfor Assad-regimets militære lederskap og utenriksminister, at de bryter krigens lover i deres brutale behandling av Syrias befolkning. Etter Madaya-tragedien, som krevde utallige menneskeliv, gråt hun i fortvilelse og vrede for åpen scene og forlangte at noe ble gjort, og hun ble hørt og respektert av regimets ledere. Gjennom sitt offensive lederskap av WHO gjør hun alt i sin makt for å beskytte sivilbefolkningen mot angrep og overgrep. Det er også et faktum at de fleste nød- og helsearbeidere for lengst har flyktet fra Syria. De som er igjen opplever et voldsomt trykk på seg, og uten Hoffs innsats hadde situasjonen for Syrias befolkning vært langt verre enn den er.
Elizabeth Hoff er en person som leder i front. Hun jobber lange dager under ekstreme forhold, og hun har ofret en rolig tilværelse i Norge til fordel for en lang og omfattende hjelpeinnsats for medmennesker i noen av verdens farligste land. Hun er kjent for å være krevende i sitt lederskap, men hun omtales også som en svært omsorgsfull leder som ikke er redd for å ta i et tak på gulvet. Et eksempel på det er hentet fra desember 2016. Da ledet hun den ytterst farefulle evakueringen av Øst-Aleppo. Etter selv å ha jobbet døgnet rundt under ekstreme forhold gjennom en lengre periode, sendte hun sine medarbeidere på en velfortjent juleferie i trygge omgivelser. Selv ble hun igjen i det krigsherjede området og gjorde jobben hennes ansatte vanligvis utførte.

I skrivende stund tjenestegjør hun fremdeles som WHOs representant og leder i Syria. Hun har bekledd denne posisjonen i seks år. En prestasjon som overgår det aller meste en nordmann står bak på den internasjonale arenaen. Det er derfor ikke vanskelig å si seg enig i karakteristikken som fremkommer i et intervju med noen av Hoffs ansatte: «Vi visste at norske kvinner er vikinger. Men Elizabeth er modig. Nei, hun er modigst!»
Gjennom sine handlinger og sin innsats for andre er Elizabeth Hoff et forbilde, og hennes drivende verdier samsvarer med den essensen som lå til grunn for Gunnar Sønstebys langvarige virke: En oppofrende innsats for en sak som er større enn en selv. Elizabeth Hoff er en verdig mottaker av Gunnar Sønstebys Pris 2018.

Del dette innlegget