Innlegg

2021 Cyberforsvarerne

Sønstebyprisen 2021 tildeles organisasjoner som forsvarer oss mot cyberangrep. 

De tilhører statlige, militære og private institusjoner, noen hemmelige, men felles for dem alle er at de hver eneste dag avverger truende situasjoner på vegne av oss alle. Samarbeidet mellom disse fagmiljøene er helt unikt, og helt essensielt for å lykkes.

Norge er et godt land å leve i. Vi har fred, frihet og et demokrati bygget på menneskerettigheter og åpenhet. Når vi snakker om fred, frihet og demokrati i 2021 er det likevel med en alvorlig undertone. Vårt demokrati, vårt frie samfunn og freden vi setter så høyt er dessverre under kontinuerlige angrep. 

I oktober 2020 ble Stortinget utsatt for et alvorlig angrep som ble sporet tilbake til Russiske hackermiljøer. Senest lørdag 9. januar ble Østre Toten kommune lammet av et ondsinnet angrep på vitale systemer, og tirsdag 12. januar ble det rapportert om et angrep som i flere dager har rammet den frie presse, representert av Hamar Arbeiderblad.

Negative krefter, fremmede makter eller kriminelle organisasjoner utfører akkurat nå usynlige, men svært alvorlige, angrep på Norge. De angriper vitale deler av det digitale rommet vi er avhengige av for at samfunnet skal fungere. Målet er å stjele, forstyrre, skape uro og skade det viktigste vi har: Tilliten til hverandre og tryggheten som gjør Norge til et av verdens mest velfungerende samfunn.

Sønstebyfondet tar historien inn i fremtiden
Historien har lært oss at et fritt og demokratisk samfunn ikke er gratis. Fem lange år under tysk okkupasjon kostet oss dyrt. 

Gunnar Sønsteby, krigsveteranen og landets høyest dekorerte borger, viet livet sitt etter annen verdenskrig til å arbeide for fred, frihet og demokrati.

Han visste at uten et sterkt, levende demokrati, og et tilstedeværende forsvar mot negative krefter, vil ikke Norge slik vi kjenner det bestå. 

For oss i Sønstebyfondet går det en direkte linje mellom Gunnar Sønstebys livslange innsats i demokratiets tjeneste og til den innsats som nå gjøres på et helt nytt, men like utsatt frontavsnitt. Situasjonen er helt annerledes. Det samme er midlene. Men målet er det samme: Et forsvar for demokratiet og våre demokratiske institusjoner. 

I år går prisen til fremtiden: Sivile og militære, private og offentlige cyberforsvarere! Det er helt i tråd med Gunnar Sønstebys visjon om å huske historien, men å arbeide for fremtiden. 

Det er kadetter fra Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskoler  som mottar prisen på vegne av: Forsvarets Høgskoler FHS/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, KRIPOS NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets Sikkerhetstjeneste PST, NTNU, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Norsk Senter for Informasjonssikring – NorSIS, Cyberforsvarets Cybersikkerhetssenter, CSS og NORMA CYBER

Del dette innlegget