Innlegg

2016 – DEEYAH KAHN og TROND BAKKEVIG

DEEYAH KAHN og TROND BAKKEVIG deler prisen for innsats mot undertrykking og fokus på grunnleggende menneskerettigheter internasjonalt.

DEEYAH KAHN, født 1977, er kjent som sanger, menneskerettighetsaktivist og filmregissør.

Hun markerte seg tidlig og sterkt i det norske samfunnsbildet, både som sanger og forsvarer av grunnleggende menneskerettigheter. Deeyah Khan ble allerede som tenåring en uredd stemme som tok opp tvangsekteskap, vold og undertrykkelse i det pakistanske miljøet i Oslo. Reaksjonene mot hennes klare tale var så sterke at hun som 17-åring valgte å flytte til London for å slippe unna trusler og trakassering fra norsk-pakistanske menn.

Men Deeyah Khan nektet å la seg skremme til taushet. Hun blomstret både som sanger og filmskaper. Den stadige kampen for menneskerettigheter og demokratiske verdier går som en rød tråd gjennom hele hennes virke.

Dokumentarfilmen «Banaz: A Love Story» handler om «æresdrap» og ble belønnet med den meget prestisjetunge Emmy-pris i 2013 innen kategorien nyhets- og dokumentarprogrammer.

I år har Deeyah Khan laget en ny viktig dokumentar: «Jihad». Nå om radikaliseringen av unge menn fra muslimske miljøer i europeiske land. Slik løfter hun igjen sin røst og bruker sitt unike talent til å belyse en av vår tids helt sentrale problemstillinger.

Deeyah Khan har gjennom mer enn tyve år vist seg som en modig talskvinne for umistelige, demokratiske verdier. Hun har på en uredd og uselvisk måte gitt viktige bidrag til å synliggjøre vanskelige spørsmål i vårt flerkulturelle samfunn. Hun har også bidratt til å sette søkelys på internasjonale trender som har til hensikt å undergrave demokratiet.

Deeyah Khan har vist stort personlig mot ved å utfordre noen av de farligste kreftene i dagens verden

TROND BAKKEVIG, født 1948, er prost i Vestre Aker prosti.

I flere tiår har Trond Bakkevig engasjert seg i internasjonalt arbeid. Til grunn for dette ligger en sterk tro på betydningen av rettferdighet, frihet og demokratiske verdier. Med sitt kirkelige ståsted som fundament og utgangspunkt har han utvist stor og viktig aktivitet i flere av verdens mest brennbare konfliktområder.

Trond Bakkevig var en av et fåtall nordmenn som løp en betydelig personlig risiko ved å bistå den sør-afrikanske anti-apartheid-bevegelsen. Eksempelvis var han en av de betrodde som gjennom smugling av store pengebeløp fra Norge til Sør-Afrika sørget for at frigjøringsbevegelsen hadde økonomi til en slagkraftig kamp mot et menneskefiendtlig system.

I snart tyve år har Trond Bakkevig arbeidet for å tilrettelegge samtaler mellom religiøse ledere i Midtøsten. Denne dialogen har representert en åpen råk i perioder da alle former for politisk kontakt har vært tilfrosset. Slik har denne religionsdialogen vært av betydning for seriøse samtaler mellom mennesker og retninger som står i sterk motstrid til hverandre.

Her hjemme fungerer Trond Bakkevig også som en viktig brobygger i arbeidet mellom de ulike trosretningene, og han jobber aktivt med å forebygge at radikal islamisme skal spre seg til unge sinn.

Gjennom sitt arbeid har Trond Bakkevig vist både et personlig mot og en urokkelig tro på betydningen av dialog. Han har også hatt en imponerende utholdenhet og tålmodighet i dette arbeidet.

– Deeyah Khan og Trond Bakkevig har høyst forskjellig bakgrunn, utgangspunkt og arbeidsområde. Hver på sin måte har de likevel bidratt til viktige debatter og stått frem som modige forsvarere av grunnleggende demokratiske verdier. Akkurat som Gunnar Sønsteby gjorde i sin tid, nekter de å gi etter for truende og destruktive krefter, og gjennom sitt engasjement viderefører de Gunnar Sønstebys kamp inn i vår tid, sier juryens formann Harald Sunde.

De to prisvinnerne har vist integritet, mot og handlekraft. Også det egenskaper som gjør begge til verdige vinnere av Gunnar Sønstebys pris 2016.

Del dette innlegget