Innlegg

En livsgjerning til ettertanke

Det er i nå ti år siden Gunnar Sønsteby forlot oss. I ettertanke kan vi si at han i sin streben etter å bygge forsvarsvilje i befolkningen, og arbeide for et sterkt forsvar har truffet med sin livsgjerning.

Det er ikke tvil om at angrepet på Ukraina har fått både folk flest og politiske beslutningstakere til å forstå viktigheten av å verne om vår frihet og våre demokratiske verdier. Det er i samme tankerekke viktig å se på det forsvaret vi har i dag, og det forsvaret vi burde ha for å stanse en aggressiv nabo som ikke deler våre demokratiske idealer.

Sønstebyfondet vil fortsette arbeidet med å bygge forsvarsvilje i befolkningen, og arbeide for et styrket forsvar i samme ånd som Gunnar gjorde gjennom hele livet.

I ærbødig minne om Gunnar Sønstebys livsgjerning.

Foto: Magnus Sønsteby bekranser statuen av bestefaren Gunnar på vegne av Sønstebyfondet, i anledning 8. mai 2022

Del dette innlegget