Innlegg

2015 – KRISTIN SOLBERG og PER EDGAR KOKKVOLD

Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold sier begge at de er svært glade og ydmyke over å motta en minnepris som bærer krigsheltens navn:
— Jeg synes det er veldig stor stas å få en slik pris. Sønsteby var jo en eksepsjonell mann, og jeg føler meg glad og ydmyk over å få en pris i hans navn. Jeg har rapportert mye fra krig og konflikter hvor sivile rammes, og vet at de verste overgrepene og bruddene på menneskerettighetene skjer om ingen er der for se hva som foregår og rapporterer om dette, sier Solberg.

Kokkvold sier folk ikke skjønner hvor viktig frihet og demokrati er før de mister det:
— Vi skal aldri akseptere at mennesker blir drept eller truet på livet fordi de kompromissløst forsvarer vårt demokrati, folkestyre eller rettsstaten. Disse grunnleggende verdiene er jeg villig til å forsvare om så med militære midler om det skulle bli nødvendig, sier pressenestoren.

JURYENS BEGRUNNELSER
Juryen er raus i sin begrunnelse for å hedre akkurat disse prisvinnerne:
«Gjennom sitt sterke engasjement for demokratiske verdier som ytringsfrihet og grunnleggende menneskerettigheter har Kristin Solberg jevnlig utsatt seg for fare i sammenheng med utøvelsen av sitt journalistiske virke. Hun har markert seg som en etterrettelig og engasjert journalist og forfatter, som gjennom sin dekning av områder preget av krig, konflikter og gjentatte brudd på menneskerettighetene har påkalt oppmerksomhet», heter det i juryens begrunnelse.
Og videre:
«Kokkvold har også fremstått som en uredd forsvarer av ytringsfriheten, en av de sentrale verdiene vårt demokrati er tuftet på. Til tross for at det fremkom alvorlige trusler mot hans person, fremholdt Kokkvold sitt selvfølgelige budskap om at norske medier ikke måtte gi etter for islamistiske eller andre terrortrusler.
Begge har vist både integritet og mot: Kristin Solberg ved å dokumentere vanskelige tilgjengelige fakta under meget farlige forhold. Per Edgar Kokkvold ved å stå opp for verdier som demokratiet bygger på i en opphetet debatt da hans prinsippfaste holdning medførte trusler og personlig fare»
, skriver juryen.

 

– De har begge på hver sin kant stått frem som to meget viktige representanter for akkurat dette. Frihet og demokrati er de viktigste faktorene for å sikre vårt verdigrunnlag, og årets prisvinnere jobber i tråd med Gunnar Sønstebys ånd. Han nedla hele sitt liv en utrettelig innsats for å inspirere unge til et bredt samfunnsengasjement for disse idealene, sier juryformann Harald Sunde.

Solberg fikk i 2014 norsk presses gjeveste utmerkelse: Den Store Journalistprisen sammen med Anders Sømme Hammer.
I tillegg fikk hun Bjørnsonprisen.
I midten av februar avslutter hun sitt oppdrag for Aftenposten i Midtøsten for å bli ny NRK-korrespondent med base i Istanbul.

Kokkvold ble i 2013 tildelt Fritt ords honnør for sitt «prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten, også under mangeårige drapstrusler, og for hans mange og skarpe kommentarer til journalistisk praksis som bidrag til pressens selvkritikk og selvregulering.»
Kokkvold overtok i 2014 som leder av Kringkastingsrådet.

Del dette innlegget