Innlegg

Bangsbergatn fredes

Innlandet fylkeskommune varsler oppstart av fredningssak for Bagnsbergatn gård!

Fra venstre Kristian Bergsund, Lorentzen, tidligere forsvarssjef Harald Sunde og daglig leder i Sønstebyfondet Andreas Holmen Foto: Privat

De voldsomme kampene som fant sted her i aprildagene 1940 er en viktig del av krigshistorien, og blir nå fredet som krigsminne. Det er ildsjeler som Kristian Bergsund som gjennom en livstid har sørget for å ta vare på denne delen av historien. Bergsund mottok Sønstebyprisen for sitt engasjement, og Sønstebyfondet har vært en hovedaktør bak ervervelsen og ivaretakelsen av det historiske stedet. For Sønstebyfondet er det gledelig at det nå er igangsatt fredningssak for Bangsbergatn, og vårt tidligere styremedlem Harald Sunde vil spille en aktiv rolle i prosessen mot full fredning.

Del dette innlegget