Innlegg

Fra ungdommen

Ny informasjonsfilm fra Sønstebyfondet

Hvordan ser ungdommen på fred, frihet og demokrati i 2021? Vi lot tre 9-klassinger stille de vanskelige spørsmålene til myndighetspersoner på toppen av samfunnet, for å få svar på hvorfor det er viktig å verne om dette også i dagens Norge.

Gunnar Sønsteby viet sitt liv etter krigen til å reise rundt til skoler for å fortelle ungdommen om hvor viktig det er å verne om freden, friheten og våre demokratiske verdier, som han og hans generasjon måtte kjempe for med livet som innsats. Sønstebyfondet arbeider med å videreføre dette arbeidet gjennom sitt formidlingsprosjekt der våre formidlere reiser ut til skoler og institusjoner med foredrag. I filmprosjektet «Fra ungdommen» lar vi de unge selv få formidle det de ser på som viktig rundt disse temaene. 

Filmen er en dokumentar der elevene selv har intervjuet ledere innenfor politikk, forsvar og vår nære historie for å få svar på spørsmål dagens ungdom lurer på:

Kan demokratiet forsvinne?

Kan vi krige oss til fred, og hvis ikke – hvorfor har vi soldater i krigssoner rundt i verden?

Hva er de største utfordringene for demokratiet i dag?

Hva skjedde da friheten forsvant i 1940?

Ungdommene spurte Stortingspresidenten, Statsministeren, Forsvarssjefen, tidligere forsvarstopper og historikere om disse høyaktuelle temaene. Resultatet er en høyaktuell og direkte drøftelse av frihet, demokrati og fred i Norge og i utlandet med utgangspunkt i frihetskampen mot nazismen, og hvilke trusler dagens ungdom står overfor i tiden som kommer.