Innlegg

Hans Herman Horn 1931-2020

Hans Herman Horn gikk bort den 18. august, 88 år gammel. Forsvarssaken har mistet en stor støttespiller.

Ved krigsutbruddet i 1940, var han åtte år. Familien evakuerte til Gausdal, der de havnet i felttoget på vei nordover. Gutten ble øyevitne til skarpe krigshandlinger. En motstandsmann ble skapt. Han oppsummerte dramatikken slik: Jeg var for ung til å bære våpen, men gammel nok til å huske.

Førstegangstjeneste i kavaleriet avsluttet han som en av de beste i kullet. Rittmesteren oppfordret til befalsutdanning. En karriere for vern om fedrelandet virket som et riktig valg. Men kursen var staket ut i familiens shippingfirma, der han arbeidet hele livet. Forsvarsinteressen forble livslang. Som bedriftsleder ga han alltid vernepliktige ansatte fri fra arbeid, og oppmuntring til å delta i repetisjonsøvelser. Ved siden av et krevende yrke fullførte han flere befalskurs, herunder Totalforsvarskurset ved Forsvarets høyskole, og han tjenestegjorde i Heimevernet. Blant sine mange idrettspremier innen langrenn og friidrett, holdt han alltid høyest pallplassen i Norgesmesterskapet i militærløp 1982, militær klasse.

Hans Herman var ambassadør for budskapet om at Norges frihet og demokrati krever kontinuerlig innsats. Han bidro personlig. Stiftelsen Gunnar Sønstebys Minnefond og Trond Bolles Minnefond er begge resultat av hans initiativ. Institutt for forsvarsopplysning fikk også hans støtte. Jevnlig stilte han opp med foredrag om krigshistorien for et krevende publikum – elever på ungdomsskolen. I tillegg til mange utmerkelser, mottok han tidligere i år Sjøforsvarets Fortjenstmedalje. 

Hans Herman gjorde en samfunnsinnsats i trådmed Forsvarets motto «For alt vi har».

På vegne av forsvarssaken takker vi for alt du var. 

Oberst Asbjørn Lysgård, Sønstebyfondets styreleder

Del dette innlegget