Innlegg

Hovedkvarteret for Operasjon Rype åpnet

I 2018 etablerte en håndfull veteraner fra Forsvarets Spesialkommando sammen med tidligere sjef for Heimevernet i Trøndelag Ebbe Deraas foreningen “OSS Gjefsjoen”. Sommeren 2021 er gjenreisningen av våningshuset på Gjefsjøen Vestre, hovedkvarteret for operasjonen, langt på vei ferdigstilt. Sønstebyfondet er stolt bidragsyter til at denne viktige delen av vår krigshistorie blir ivaretatt for ettertiden.

Operasjon Rype

RYPE var kodenavnet på den amerikanske fallskjermstyrken som ble droppet i Snåsafjella 24. mars 1945. Operasjonen hadde som mål å sabotere jernbanen for å forsinke de tyske troppenes tilbaketrekning. Styrken tilhørte organisasjonen The Office of Strategic Services (OSS), forløperen til U.S. Central Intelligence Agency (CIA) og ble ledet av senere CIA-sjef William Colby. Soldatene var rekruttert fra 99th Battalion (Separate) US Army, en bataljon som var opprettet i 1942 for å drive geriljaaksjoner bak fiendens linjer. Rype var den eneste offensive amerikanske landoperasjonen i Norge under andre verdenskrig. Styrken i Snåsafjella var hovedsakelig norskamerikanere og hadde base på Gjefsjøen Fjellgård ved Gjevsjøen lengst øst i Snåsa kommune. Operasjon Rype var også US Armys første og fortsatt den eneste kombinerte ski- og fallskjermoperasjon.