Innlegg

Julebrev fra Sønstebyfondet

Oslo, 17. desember 2019

Til våre støttespillere,
Her er en oppdatering på fremdriften i Sønstebyfondets aktiviteter i 2019.

I januar startet vi prosessen i samarbeid med Ole Andreas Halvorsen for å planlegge en innsamlingsaksjon med hensikt å styrke kapitalen i Sønstebyfondet med kr. 10 millioner. Det ble arrangert en mottakelse med over 100 gjester i Oslo Militære Samfund 8. mai for å orientere om stiftelsens arbeid og ambisjoner. Aksjonen var vellykket og kapitalbasen i stiftelsen er nå robust nok for å kunne fortsette arbeidet fremover.

Sønstebyfondet har en tydelig strategi om at videre aktiviteter og prioritet skal være basert på stiftelsens formål, hvor demokrati og forsvarsvilje er helt sentrale verdidrivere. Formidling vil være et prioritert satsings område de neste tre årene og gjennom aktiviteter bidra til å forsterke arbeidet for demokrati og Norges forsvarsvilje.

Sønstebyfondet lanserte nylig via sosiale medier og www.no24.no et formidlingsprosjekt rettet mot skoleungdom. Hensikten er å opplyse om viktigheten av å forsvare våre demokratiske verdier, samt å bygge forsvarsvilje i befolkningen. Vi tar opp igjen det arbeidet Gunnar Sønsteby brukte all sin tid på etter krigen og frem til sin bortgang. Vi har fått en rekke bestillinger fra lærere og skoler rundt i landet, og vil sende formidlere ut fra nyttår.

Gjennom året har stiftelsen støttet flere formidlingsprosjekt rundt i landet, tokt for veteraner med seilskuta Svanen, og etablering av minnested for Jan Baalsrud i Ski kommune.

Generalløytnant (p) Robert Mood og Jonas Sønsteby tiltrådte styret i august. Arnfinn Moland og Magnus Sønsteby ble takket av for god innsats gjennom flere år. Kristin Skogen Lund tiltrådte nominasjonskomiteen for Sønstebyprisen i januar.

Den årlige Sønstebyprisen deles ut 10. januar kl. 13:00, og det ønskes velkommen til å delta på prisutdelingen i Fanehallen på Akershus festning.

Vi takker dere som har bidratt og støttet Sønstebyfondet gjennom året. God jul og godt nytt år.

page1image27024128

Med vennlig hilsen

Asbjørn Lysgård og Andreas Holmen
Gunnar Sønstebys Minnefond