Innlegg

Premiere på ny undervisningsfilm!

Sønstebyfondet med støtte fra Klaveness Stiftelsen lanserer den andre undervisningsfilmen rettet mot elever på ungdomstrinnet og videregående skole. Fokus denne gangen er «Demokrati under angrep!». Tre ungdommer får besøk av en rekke eksperter innenfor forsvar, internasjonalt diplomati, ytringsfrihet, menneskerettigheter og Demokratienes utvikling. I denne filmen møter vi Alva, Sander og Dhani, som får besøk av Eirik Kristoffersen, Kåre Brændeland, Adele Matheson Mestad, Anine Kjærulf, Kjærsti Stavrum og Malin Stensønes. Her får ungdommen drøftet de vanskelige spørsmålene med ekspertene i studio. – Satsingen på temaet rund demokrati og farene demokratiet står overfor er et resultat av et initiativ fra Klaveness Stiftelsen som vi i Sønstebyfondet helhjertet følger opp, sier Daglig leder i Sønstebyfondet Kristian Nastad. – Infomajonsarbeid om fred, frihet og demokrati er et av hovedpunktene i vår formålsparagraf, og vi er glade for å kunne nå ut til alle landets ungdommer gjennom filmserien»Fra Ungdommen», sier han.

Flere episoder
Filmserien består av hovedfilmene som er satt sammen av intervjuer gjort av ungdommen selv. I første del besøkte ungdommer fremstående samfunnsaktører som Forsvarssjefen, Statsministeren, Stortingspresidenten, Fredsarbeidere og historikere for å få svar på spørsmål om fred og frihet. – I del to går vi mer i dybden, sier prosjektleder i Sønstebyfondet Tom Amriati-Løvås. – Vi setter her ungdommene i studio der de får besøk av fageksperter på Forsvar, Diplomati, Ytringsfrihet, Menneskerettigheter og Demokratiets utvikling, sier han. – Spørsmålene og drøftingene går mer i dybden på de forskjellige kjerneområdene, og ekspertene får bryne seg på høyst oppegående spørsmål fra ungdommene, sier han. – Dessuten har vi laget kortere episoder med den enkelte eksperten, som på den måten får frem enda mer rundt disse temaene, og det vet vi de unge setter pris på i forbindelse med skoleoppgaver, poengterer Amriati-Løvås.

Se filmen her:

https://youtu.be/5OBvyMrztEk

Del dette innlegget