Innlegg

Russland ut mot Sønstebyprisen: «Blasfemisk!»

Tildelingen av årets Sønstebypris til våre Cyberforsvarere har blitt lagt merke til, ikke bare i Norge.

«Vi synes at det er blasfemisk og absurd å tildele prisen kalt etter Gunnar Sønsteby – enestående motstandshelt – til visse organisasjoner som går ut med antirussiske beskyldinger.» Står det å lese på de offisielle siden til Russlands ambassade.

Silje Cathrine Stadheim og Kristian Wågan mottar prisen av Jonas Sønsteby

Prisen til Cyberforsvarerne, representert av Cyberingeniørskolen, Forsvarets Høgskole, ble trukket frem i forbindelse med at PST la frem sin trusselvurdering. Prisen markerer klart at vi må være på vakt mot digitale angrep på våre mest vitale infrastrukturer. Angrepene kommer fra fremmede makter og organisasjoner som ønsker å forstyrre vårt demokratiske levesett. I begrunnelsen for prisen ble særlig angrepet på Stortinget i 2020 trukket frem, et angrep som regjeringen har gitt Russiske statlige miljøer ansvaret for.

Se hele innlegget fra Russlands Ambassade her.

– Vi må anerkjenne komiteens fremsynthet og teft for årets pris, sier Asbjørn Lysgård, styrets leder. – Med denne fremtidsrettede tildelingen har Sønstebyfondet markert et av de viktigste sikkerhetsområdene i dagens samfunn. Tildelingen har vakt oppmerksomhet i mange og brede fagmiljøer i inn- og utland. Vi ser også at regjeringen har lagt merke til hvem som i år mottok prisen, og ikke minst hvorfor, legger han til.