Innlegg

Sønstebyfondet kjøper Bagnbergene

Sikret krigsminne på dagen 80 år siden trefningene i Valdres
Ildsjeler sikrer krigsminne: Kristian Bergsund, Lorentzen, tidligere forsvarssjef Harald Sunde og daglig leder i Sønstebyfondet Andreas Holmen Foto: Privat

Søndag 21. april 1940 klarer Kristoffer Odden på Bagnsbergene gård i Valdres å unnslippe tysk fangenskap. Han får sendt en melding til kaptein Fredrik W. Rieber-Mohn om at 50 til 75 tyske soldater har tatt seg inn på gården hans. Kaptein Rieber-Mohn svarte at Odden kunne dra tilbake dagen etter, da skulle gården være fri for tyskere.

Det ble starten på en av de mest dramatiske trefningene mellom norske og tyske styrker under felttoget. Midt i skuddlinjen havnet 29 sivile.

I 2014 utarbeidet den lokale ildsjelen Kristian Bergsund og tidligere offiser ved Krigsskolen Knut Werner-Hagen et innspill om fredning av stedet med bakgrunn i gårdens rolle under kampene 1940. Det som gjør stedet så unikt er at eiendommen har ligget så god som urørt siden kamphandlingene. I flere av bygningene er det fortsatt synlige spor. Kampene i Valdres, og Bagn spesielt, var blant de mest intense i Norge under felttoget. Trefningen på gården har ikke bare to militære parter, men involverer også mange sivile. «Et spesielt tydelig eksempel til ettertanke for kommende generasjoner», heter det i innstillingens konklusjon.

Gården i Bagn har blitt et symbol på kampene i Valdres. Kong Olav besøkte stedet og innviet det som et nasjonalt krigsminne i 1986. Tidligere forsvarssjef Fredrik Bull-Hansen skrev at det nasjonale minnestedet på Bagnsbergene gård fortjener sin plass. Han får støtte av general Harald Sunde.

– Det er det eneste stedet jeg kjenner som er bevart 100 prosent slik det var den gang kampene raste i 1940. Jeg vet heller ikke om noe annet sted som bedre forteller dramatikken da landet vårt var i kamp, sier den tidligere forsvarssjefen, og utdyper:

– Her møter du de sivile som flyktet fra krigens grusomheter og plutselig befinner seg midt i kampens hete. Det er en plass som forteller om fienden og våre egne styrker. Et klasserom for taktikk og stridsledelse.

Han betegner gården som et enestående undervisningssted for både fagmilitære og sivile. Sunde sier han er glad saken nå har fått en så god løsning.

– Formidling av krigshistorien har siden starten vært en viktig del av kjernevirksomheten til Sønstebyfondet. Vi i Sønstebyfondet har lenge kjent til dette stedet oppe i Bagn og den betydningen det har hatt, og vil ha også i fremtiden, sier daglig leder i Sønstebyfondet Andreas Holmen i en kommentar i anledning kjøpet.

– Formidling av krigshistorien og betydningen av vårt demokrati var Gunnar Sønsteby sin livsgjerning etter at Norge for 75 år siden atter var et fritt land, utdyper han. – Om bare noen få dager skulle dette markeres over hele landet, men på grunn av koronasituasjonen må det meste av feiringen få andre former enn de som var planlagt. Men noe kan vi feire allerede i dag: 21. april sikret Sønstebyfondet dette unike krigsminnemerke for ettertiden.

– Det å bevare Bergatn gård for kommende generasjoner er en konkret måte å fortsette det formidlingsarbeid Gunnar Sønsteby selv var så opptatt av.  For å realisere dette prosjektet fikk vi god hjelp og støtte fra 
Erling Lorentzen, Niels Werring, Peder Løvenskiold, Erik Langaker, Petter Andrup, Veteran møter Veteran og IntOps Bergen.

– For oss Sønstebyfondet har bistanden fra tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde, den lokale ildsjelen Kristian Bergsund, ordfører Marit Hougsrud i Sør-Aurdal kommune og grunnneier Ole Bjørn Odden også vært av stor betydning. Nå er det nasjonale krigsminnesmerke i Valdres, som ble innstiftet av kong Olav i 1986, sikret for kommende generasjoner.

– I denne saken er vi allerede i god prosess for å best realisere det som ligger i arven etter Gunnar Sønsteby, men det er vårt klare ønske at både folk og forsvar i årene som kommer skal kunne bruke dette stedet, sier Holmen til slutt.