Innlegg

Gunnar liggende

Sønstebyfondet- mange bidrag

Sønstebyfondet arbeider aktivt på mange områder for å støtte kampen for fred, frihet og demokrati. Mye av vårt arbeid går til å formidle norsk forsvarshistorie, enten ved vårt formidlingsprosjekt som retter seg direkte mot ungdom gjennom besøk på skolene eller på sosiale medier, eler ved å ivareta historiske steder der historien blir levende. Sønstebyfondet støtter også aktivt prosjekter som ivaretar våre veteraner og deres familier. Her bidrar vårt arbeid til å gi anerkjennelse til de som har bidratt til fred og frihet på Norges vegne, og til å bygge forsvarsvilje i befolkningen ved gode eksempler.

Her er noe av det vi har bidratt til de siste årene:

2017 – S/S Svanen Seilas for å fremme veteransaken

2017 – Veteran møter veteran – støtte til nødvendig drift og til nytt kjøretøy

2017 – Landslaget i Veteranfotball – våre veteraner gjør en god figur internasjonal

2017 – Støtte til bokprosjekt-Kvinner i krig

2018 – Ringsaker Historielag – Krigshistorisk formidlingssenter

2018 – Torås Fort – Museum Tunnel 1012, et levende læringsmiljø

2018 – SIOPS/Norsk Maritimt Museum – S/S Svanen, påhengsmotor.

2018 – IntOps Bergen & Omland- støtet til Barne- og UngdomsCamp

2018 – S/S Svanen – Tokt for veteraner.

2019 – Bidrag til mannskapsmesse, Torås Fort

2019 – Støtte til Brandvall vintercup

2019 – IntOps Bergen & Omland, Veteran Barne- og UngdomsCamp

2019 – Jan Baalsruds Minnefond, bidrag byste

2019 – Bidrag til etablering av vandreforestillingen «Krigens Skjebner»

2019 – S/S Svanen, Seiltur for veteraner

2019 – Støtte til etablering av formidlingsprosjektet Et Øyeblikk, En Evighet

2019 – Støtte til Haglebu Ve og Vel

2019 – Bidrag til Statue Petter Salen v/Rosenlund

2019 – Bidrag til Fjellskogen

2019 – Bidrag til Bernhard Pausett:  «Kampen om det frie ord»

2019 – Støtte til formidling: Gunnerside Escape/Tungtvannsoperasjon, Tom Lium

2019 – Gjenkjøp, Pantagruel Forlag, Restlager Kjakan Sønsteby.

2020 – Støtte til OSS Gjefsjøen

2020 – Støtte til filmprosjekt Martin Linge

2020 – IntOps Bergen&Omland, SommerCamp 2020

2020 – Støtte til Et Øyeblikk En Evighet

2020 – Støtte til Formidling: Norske soldater i Somalia 1993-94

2020 – Bidrag til Ivaretakelse av veteranfamilien

2020 – Støtte til Krigsveteranlandslaget i fotball

2020 – Gave til Toråsspelet

2020 – Støtte til Torås Fort

2020 – Bidrag til Torås Fort ifbm. utdeling medaljer til Milorg medlemmer

2020 – Bidrag til Nordsjøfarten, nytt opplag av kart

2020 – Bidrag til filmen «Lengsel etter nåtid»

2020  – Redningsselsk. Innkjøp av Vest Sea Lion Leisure m/ekstra logotrykk

2021 – Videre støtte til Et øyeblikk – En evighet

2021 – Bidrag til «Sannferdig Historieformidling om Hjemmefronten»

2021 – Støtet til Forsvarets Seniorforbund Elverum, infotavler

2021 – Bidrag til Vandreutstilling – instrument fra «Spitfire».

2021 – Torås Fort – bidrag til formidling

2021 – OSS Gjefsjøen gave/historieformidling

2021 – Støtte til Veteranlandslaget -4 nasjoners turnering Glascow

2021 – Bidrag til Stiftelse «Den Gamle Krigsskole»

2021 – Bidrag til Veteran møter Veteran, nytt nyttekjøretøy

2021 – Bidrag til Veteran møter Veteran, familieaktiviteter

2021 – støtte til Foreningen «Etterretning Sørlandet» -Historisk dokumentasjon

Del dette innlegget