Innlegg

Sønstebyfondet med gratis foredrag til skoleklasser i Norge!

Nå kan skolene bestille foredrag som både motiverer og engasjerer. Å oppleve historien fortalt av noen av landets fremste formidlere om okkupasjonstiden og fredsarbeid i etterkrigstiden gjør temaene levende.

Målet er å øke bevisstheten om demokratiske verdier og gir en helt annen forståelse av hendelser som har formet samfunnet vi lever i dag.

Gunnar Sønsteby, krigshelten og fredsarbeideren, så det som sin livsoppgave å opplyse om nødvendigheten av å forsvare våre demokratiske verdier. Han visste så inderlig godt hva som skjer om vi lar frihet og demokrati bli erstattet av diktatur og undertrykkelse. Sønsteby forstod tidlig etter frigjøringen at erindringen om okkupasjonsårene og redslene fra 2. verdenskrig ville forsvinne om de ikke ble gjenfortalt til yngre generasjoner.
Her gjorde han et formidabelt arbeid med tusenvis av foredrag, svært mange av dem til skoleklasser, over hele landet. Det var nemlig i møtet med ungdommene, med skoleklasser og unge voksne, han fant en verdifull lytterskare. Dette var etter hans oppfatning landets viktigste ressurs, og han visste at det er ungdommen som må forsvare landet, demokratiet og vår levemåte om det blir krevet. Etter at Gunnar Sønsteby gikk bort har Sønstebyfondet tatt på seg oppgaven å drive folkeopplysningen videre, og har tilpasset innholdet til det verdensbildet vi har i dag. Våre formidlere holder engasjerende og levende foredrag om fred, frihet og vern av våre demokratiske verdier for skoleelever, organisasjoner og bedrifter som ønsker det. Foredragene holdes over hele landet, og er kostnadsfrie for skolene. 
For bestilling klikk her
Del dette innlegget