Sønstebyfondet

Om Sønstebyfondet

Arbeidet med å bygge fred begynner med å bygge opp forsvarsviljen i alle generasjoner. Som nasjon har vi en moralsk plikt til å verne om demokratiet som generasjoner før oss har kjempet og falt for. Denne grunnleggende friheten er det som sikrer vår hverdag og fremtid. Dette budskapet var gjennomgående i Sønstebys virke som folkeopplyser, og det er dette budskapet vi nå søker å bringe videre med dette initiativet. Sønstebyfondet arbeider aktivt for å styrke og verne om vår frihet og demokratiske verdier. Fondet støtter arbeidet for å øke forsvarsviljen i befolkningen, og å bistå våre veteraner som har gjort en innsats i fredens tjeneste.

 

For bidrag til fondet benytt vipps, eller kontakt fondet her
Ønsker du å foreslå noen til å motta Sønstebyprisen? Benytt skjemaet her